• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
spacer foto wczoraj

Nad Ścinawką i Włodzicą

Ścinawka Górna (dawn. Obersteine) to duża wieś łańcuchowa, łącząca się ze Ścinawką Średnią. Ciągnie się na długości ok. 2 km. na wysokości ok. 325-345 m, poniżej ujścia Włodzicy do Ścinawki i wzdłuż jej biegu, na obu brzegach. Wieś otaczają użytki rolne poprzerastane zagajnikami a grzbiety i szczyty wzniesień porastają lasy. Są to przeważnie bory i lasy mieszane. Ścinawka Górna powstała jako wieś łanów leśnych, która przekształciła się z czasem w łańcuchówkę.Jej początki nie są dokładnie znane. Wiadomo że leżała przy trakcie łączącym ziemię kłodzką z Czechami i Kotliną Kamieniogórską. Na pewno istniała jeszcze w okresie przedlokacyjnym. Od początku XV w. istniał dwór i folwark w sarnach, który z czasem przekształcił się w dużą posiadłość obejmującą prawie całą wieś. W XVIII w Ścinawka Górna była bardzo dużą wsią. Od połowy XIX w. zaznaczył się powolny proces wyludniania. Ścinawka Górna jest wsią rolniczą, ale z powodu ładnego położenia wsi, dużych walorów krajobrazowych a także położenia przy ruchliwej trasie turystycznej w ostatnich latach rozwija się tu agroturystyka, która przyciąga wielu turystów.

scinawkagorna

 

AKTUALNOŚCI

Prev Next

Kolejne porozumienie podpisane!

Kolejne porozumienie podpisane!

Podczas IX Sesji Rady Miejskiej miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o nawiązaniu współpracy międzynarodowej.

Informacja dla gestorów branży turystycz…

Informacja dla gestorów branży turystycznej.

Informujemy, że przed podjęciem działalności przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

MULTIMEDIA