Nad Ścinawką i Włodzicą

RŚcinawka Górna (dawn. Obersteine) to duża wieś łańcuchowa, łącząca się ze Ścinawką Średnią. Ciągnie się na długości ok. 2 km. na wysokości ok. 325-345 m, poniżej ujścia Włodzicy do Ścinawki i wzdłuż jej biegu, na obu brzegach. Wieś otaczają użytki rolne poprzerastane zagajnikami a grzbiety i szczyty wzniesień porastają lasy. Są to przeważnie bory i lasy mieszane. Ścinawka Górna powstała jako wieś łanów leśnych, która przekształciła się z czasem w łańcuchówkę.Jej początki nie są dokładnie znane. Wiadomo że leżała przy trakcie łączącym ziemię kłodzką z Czechami i Kotliną Kamieniogórską. Na pewno istniała jeszcze w okresie przedlokacyjnym. Od początku XV w. istniał dwór i folwark w sarnach, który z czasem przekształcił się w dużą posiadłość obejmującą prawie całą wieś. W XVIII w Ścinawka Górna była bardzo dużą wsią. Od połowy XIX w. zaznaczył się powolny proces wyludniania. Ścinawka Górna jest wsią rolniczą, ale z powodu ładnego położenia wsi, dużych walorów krajobrazowych a także położenia przy ruchliwej trasie turystycznej w ostatnich latach rozwija się tu agroturystyka, która przyciąga wielu turystów.

Nad Ścinawką i Włodzicą